Kursy egzaminacyjne

Prowadzimy też intensywne kursy przygotowujące do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i C1. W programie kursu jest: 
  • przeprowadzenie testu oceniającego poziom zaawansowania językowego 
  • ćwiczenia gramatyczne, fonetyczne i ortograficzne
  • praca z przykładowymi testami
  • zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi